Informasjon om samarbeidsutvalget ved Sanitetens barnehage.

I henhold til §4 i barnehageloven skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal sikre samarbeid med barnas hjem. Formålet er at SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget består av:

  • 2 foreldre fra foreldrerådet
  • 1 representanter fra personalet
  • 1 representanter fra eier

Samarbeidsutvalget skal:

  • Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven, og barnehagens vedtekter.
  • Behandle årsplan for barnehagens virksomhet. ( Andre oppgaver kan være å arrangere for eksempel dugnader, temakvelder og lignende.)
  • Uttale seg i forbindelse med eventuelle endringer i barnehagens vedtekter.
  • Være med å bidra til å sikre en god dialog mellom personal, foreldre og eiere.

Samarbeidsutvalget skal fremlegge saker som er av viktighet for barnehagens virksomhet.
Styrer i barnehagen har rett til å uttale seg i slike saker før avgjørelser blir tatt.
Samarbeidsutvalget skal be om foreldrerådets syn i saker som må anses særlig viktige for foreldrenes forhold til barnehagen.

Samarbeidsutvalget i dag av:

2 foreldrerepresentanter:
Linn Syvertsen og Katrine Instefjord Nodeland

1 styrer:
Linda Holskog

1 ansatt:
Marianne Mjanger