Helle Hole Skogen

Styrer og pedagog. Barnevernpedagog. Barnehagepedagogikk. Småbarnpedagogikk. Styrerutdannelsen.

Maiken Lillehagen Olden

Pedagogisk leder. Barnehagelærer.

Marianne Mjanger

Pedagogisk leder.
Barnehagelærer.
Veiledningspedagogikk.
Spesial pedagogikk.

Xenia L. Jacobsen

Pedagogisk medarbeider.
Barn og ungdomsarbeider.

Iwona Bzdela

Pedagogisk medarbeider.
Barn og Ungdomsarbeider.

Shakila Jabarkhil

Pedagogisk medarbeider.