Helle Hole Skogen

Styrer og pedagog. Barnevernpedagog. Barnehagepedagogikk. Småbarnpedagogikk. Styrerutdannelsen

Maiken Lillehagen Olden

Pedagogisk leder. Barnehagelærer.

Marianne Mjanger

Pedagogisk leder.
Barnehagelærer.
Veiledningspedagogikk.
Spesial pedagogikk

Iwona Bzdela

Pedagogisk medarbeider.
Barn og Ungdomsarbeider

Toril Strand

Pedagogisk medarbeider.

Shakila Jabarkhil

Pedagogisk medarbeider.

Jannicke Rødland.

Fast vikar
Barn og ungdomsarbeider.