Søknadsfrist 1 Mars

Sanitetens Barnehage er med i Mandal kommune sitt samordnede opptak.
Dette betyr at alle som ønsker plass i barnehagen må søke via Mandal kommunens elektroniske søknadsskjema.

Barn som "har" barnehageplass i Mandal, er tildelt plass fram til skolestart eller til foreldre/foresatte ønsker å si opp plassen, forutsatt at betalings regler m.m overholdes.