Sanitetens barnehage er en livsglede barnehage.

En livsglede barnehage vil si at vi jevnlig besøker eldre som bor på sykehjemmet som ligger i barnehagens nærmiljø.
  • Med dette ønsker vi å skape gode opplevelser gjennom felles aktiviteter.
  • Livsglede for Eldre er svært opptatt av den helsefremmende effekten, som det frivillige bidraget har for alle involverte.
  • I alt vi gjør er vi opptatt av samspillet mellom gammel og ung.
  • Hensikten er å stimulere til felles aktivitet. Da gir vi eldre muligheten til å være en ressurs for barn og unge.
  • Besøkene hos de eldre i deres nærmiljø kan forankres i barnehagens rammeplan.
  • Barna i Sanitetens barnehage synger på sykehjemmet, vi øver på sanger som de eldre kjenner igjen fra deres barndom og på denne måten får vi et ekstra godt samspill med de eldre.